^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

265000
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
308
303
1987
261307
5100
8594
265000

 

  • ພາລະບົດບາດຕົ້ນຕໍ່ຂອງຂະແໜງມີດັ່ງນີ້:

       - ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພະເເນກສາທາແຂວງຮອບດ້ານທາງດ້ານວິຊາການ.

       - ເປັນຜຸ້ປະສານວຽກງານສະຖິຕິແຜນການນໍາສູນກາງ, ພະເເນກການຂອງເເຂວງກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ.

       - ເປັນຜຸ້ຊ່ວຍຊີ້ນໍາການສ້າງເເຜນການຕ່າງໆດ້ານວິຊາການໃນແຕ່ລະເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປະຈໍາປີໃຫ້ສອດຄອງ ແລະ ທັນເວລາຕາມທິດນໍາ ຂອງຄະນະພະເເນກ.

       - ເປັນຜຸ້ຕິດຕາມກວດກາຕົວເລກສະຖິຕິດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ສະຫຼຸບສັງລວມປະຈໍາປີ ເພືອລາຍງານໃຫ້ພະເເນກ-ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ.

       - ເປັນຜຸ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນບັນດາໂຄງການທີ່ລົງທືນທາງດ້ານວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານງານ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈີງຂອງບັນດາໂຄງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງວຽກງານສາທາລະນະສຸກຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.