^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

326967
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
510
614
3371
320537
10743
10180
326967

 

             ການປະເຊີນໜ້າກັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເປັນບັນຫາທີ່ເປັນຜົນສະທ້ອນແກ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງດ້ານ

ສາທາລະນະສຸກ, ເຊິ່ງຄວາມອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ໂດຍສະເພາະ ໄຂ້ຍຸງແມ່ນ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. ຕໍ່ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຖ້າການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຖືກວິທີ ຈະເກີດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍຂຶ້ນ ແກ່ຊີວິດຂອງປະຊາກອນໃນຂົງເຂດ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ໄປກ່ວານັ້ນ ໃນປະຈຸບັນ ກໍ່ຄືການເກີດການດື້ຕໍ່ຢາ Artemisinin ຂອງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ແລະ ການດື້ ຢານີ້ກໍາລັງແຜ່ລາມໄປໃນຂົງເຂດ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແຂວງ ທີ່ຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດເພື່ອບ້ານ.

            ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ກໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາດື້ຢານີ້ກໍ່ມາຈາກການປິ່ນປົວທີ່ບໍ່ຖືກວິທີ ຫລື ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ການປິ່ນປົວ ທີ່ກໍານົດໄວ້ ແລະ ອີກ ດ້ານໜຶ່ງ ແມ່ນການໄດ້ຮັບຢາທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ຫລື ຢາປອມ.ເພື່ອຕອບໂຕ້ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄດ້ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຮຽກຮ້ອງ ການມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງ ແມ່ນວິທີການອັນໜຶ່ງ ເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫາເກີດຂຶ້ນ ແລະ ຕ້ານຕໍ່ການແຜ່ລະບາດ ໃນຂົງເຂດ.

            ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາໃໝ່ທີກ່າວມານັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີວິທີການປະສານງານ ຮ່ວມ ກັນສະໜັບສະໜູນເຮັດໃຫ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໃນທາງທີ່ດີ. ການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ມັນກວມໄມທັງການສົ່ງເສີມນະໂຍບາຍ ການປິ່ນປົວ ໄຂ້ ຍຸງໃຫ້ຖືກວິທີ, ການຈໍາກັດໃຊ້ຢາ Artemisinin ດ່ຽວ ສະນິດເມັດ, ການເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຢາ ເຊິ່ງໃຫ້ຮັບປະກົັນ ດ້ານຄຸນນະພາບ ຫລີກລ້ຽງ ຢາປອມ ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ຂອດການຈໍລະຈອນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ ການປະສານງານກັບບັນດາ ເຈົ້າໜ້າທີພາສີ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກການນໍາແຕ່ລະຂັ້ນ, ພ້ອມນັ້ນກໍ່ແມ່ນ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເຊິ່ງ ເປັນປາຍທາງ ຂອງການ ນໍາ ໃຊ້ຢາ. ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂໍການສະໜັບສະໜູນ ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕ້ານຕໍ່ການດື້ຢາ Artemisinin ຂອງເຊື້ອ ໄຂ້ຍຸງພາຍໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທຶນໂລກ.

            ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ລະຫວ່າງວັນທີ 24-25/12/2014  ທີ່ໂຮງແຮມ ຈໍາປາສັກແກຼນ , ແຂວງ ຈຳປາສັກ . ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ. ສົມທະວີ ຈາງວິສົມມິດ   ຫົວໜ້າ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄະນະປະທ່ານ ຮວ່ມ  ທ່ານ ດຣ. ນ. ລຳພອນ ສີຫາຄັງ  ຮອງຫົວໜ້າ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ  ແລະ ທ່ານ ດຣ. ສີວິໄຊ  ໄຊຍະສານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ຈໍຳປາ ສັກ. ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມ ຈຳນວນ 60 ທ່ານ ເຊິ່ງແມ່ນພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂະແໜງການເຊັ່ນ: ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ ປະກອບມີ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ, ຂະແໜງອາຫານ ແລະ ຢາແຂວງ, ຜູ້ປະກອບການດ້ານການຜະລິດ ແລະ ຈໍລະຈອນ ຈໍາ ໜ່າຍຢາ, ຂະແໜງການ ຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລອ້ມ, ຂະແໜງການພາສີ, ຂະແໜງການ ການຄ້າ, ຈາກຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 3 ແຂວງ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ RAI ເຊັ່ນ: ແຂວງ ອັດຕະປື , ເຊກອງ ແລະ ຈຳປາສັກ.

          ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີ : 3 ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຄື:

    1.  ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງສະພາບການດື້ຢາຕ້ານເຊື້ອໂດຍສະເພາະຢາ Artemisinin.

    2.  ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ Regional Artemisinin Resistance Initiative.

    3.  ເພືອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນ , ສົນທະນາ ແລະ ວາງທິດທາງຕອບໂຕ້ໃນຕໍ່ໜ້າເຊິ່ງທຸກຂະແໜງການ ກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມຈຳເປັນມີສວ່ນຮວ່ມ.

            ວາລະກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກຄື: ການສະເໜີບົດ ແລະ ການສົນທະນາ

ການສະເໜີບົດທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽນໃນກອງປະຊຸມປະກອບມີ :

      -  ສະເໜີບົດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ RAI.

      -  ການປະຕິບັດ , ການຄວບຄຸມ ແລະ ກະກຽມກຳຈັດພະຍາດໄຂ້ມາລາເລຍ ໃນ ສ ປປ ລາວ

      -  ສະພາບການຂອງປະເທດໃກ້ຄຽງກ່ຽວກັບການດື້ຢາຂອງເຊື້ອພະຍາດ (ປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ)

      -  ການກວດກາ , ການຈໍລະຈອນຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດຢູ່ ໃນ ສ ປປ ລາວ ໃນຂົງເຂດລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ການປະສານງານກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.ໃນຂະແໜງການພາສີ.

     -  ຊົມ VCR ກ່ຽວກັບຜົນສະທອ້ນຈາກການໃຊ້ຢາປອມ ແລະ ການກວດກາຄວບຄຸມ

     -  ລະບົບການອະນຸຍາດນຳເຂົ້າຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ

     - ການສົນທະນາ , ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ວາງທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ.

  • ຜົນໄດ້ຮັບ

            ຜ່ານການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະພາບການດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອ ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍານົດທິດທາງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ເປັນເອກກະພາບກັນ, ໄດ້ນໍາມາເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການດື້ຢາ Artemisinin ຂອງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງຢູ່ ສ ປປ ລາວດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ດັ່ງລາຍລະອຽດຄື:

1.   ວຽກງານການຕ້ານຕໍ່ຢາປອມ, ຢາຕົກມາດຕະຖານ:

     - ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍູງ ທີ່ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງຜະລິດຕະພັນການແພດ ແລະ ຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍູງທີ່ຮັບປະກັນ ຄຸນພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນຢາປອມ, ຢາຕົກມາດຕະຖານເທື່ອລະກ້າວ.

     - ເຂັ້ມງວດໃນຄັດເລືອກ, ຈັດຫາ, ສະໜອງ ແລະ ການກວດກາເວລານໍາເຂົ້າຢາຈາກຕ່າງປະເທດ

     - ຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍູງທຸກຊະນິດທີ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ໃຫ້ບັນຈຸຢູ່ໃນບັນຊີຢາຈໍາເປັນພື້ນຖານ ຂອງ ສ ປປ ລາວ

     - ປະຕິບັດລະບົບພະລາທິການລວມສູນ, ຮັບປະກັນການເກັບຮັກສາໃຫ້ຖືກວິທີ ແລະ ຈໍລະຈອນແຈກຢາຍໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

2. ການໃຊ້ຢາສົມເຫດສົມຜົນ:

     - ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ຢາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອລົບລ້າງການໃຊ້ຢາຢ່າງຊະຊາຍ ໂດຍສະເພາະການໃຊ້ຢາ Artemisinin Oral Monotherapy

     - ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການກວດກາວິເຄາະ ແລະ ບົ່ງມະຕິພະຍາດໃຫ້ຊັດເຈນ.

     - ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປ້ອງກັນ, ການປິ່ນປົວໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມນະໂຍບາຍການປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ້ຍູງ ສະບັບປະຈຸບັນ.

     - ເມື່ອເວລາເຈັບເປັນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາດ້ວຍຕົນເອງ, ໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມແກ່ປະຊາຊົນເມື່ອເຈັບເປັນໃຫ້ໄປໃຊ້ບໍລິການ ດ້ານສຸຂະພາບຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການຂອງລັດ.

     - ຕໍ່ກັບບັນຫາແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ໃຫ້ບັນດາໂຄງການຮັບຜິດຊອບກ່ຽວຂ້ອງມີນະໂຍບາຍປິ່ນປົວສອດ ຄ່ອງກັບລະບຽບການຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສ ປປ ລາວ. ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນນໍາຢາເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາອາຫານ ແລະ ຢາ ເຂົ້າຕິດຕາມກວດກາການມີຢາຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບໂຄງການ.  

3.   ວຽກງານການປະສານງານແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະຂັ້ນ:

3.1      ສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາຫານ ແລະ ຢາ

  • ຂັ້ນສູນກາງ:

      - ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ຮັດກຸມຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ.

      - ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອໃຊ້ໃນການເຄື່ອນໄຫວກວດກາຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດໃນຂອດຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍ.

      - ເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕ້ານຕໍ່ການຈໍລະຈອນຢາປອມ, ຢາເຖື່ອນ ແລະ ຢາຕົກມາດຕະຖານ ດ້ວຍການເອົາໃຈໃສ່ການກວດກາໃນແຕ່ລະຂອດໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.

      - ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ສົມທົບກັບກົມປິ່ນປົວ ເພື່ອກໍານົດລາຍການຢາ-ອຸປະກອນການແພດທີ່ນໍາໃຊ້ຢູ່ໂຮງໝໍລັດ-ເອກະຊົນ, ຫ້ອງກວດພະຍາດເອກະຊົນ ພ້ອມທັງຊີ້ນໍາໃຫ້ແຂວງຕິດຕາມກວດກາຢູ່ກຸ່ມເປົ້າ  ໝາຍ ດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະຢາປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ້ຍູງ.

3.2 ສູນໄຂ້ຍູງ ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້

      - ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ້ຍູງ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການວາງແຜນປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ.

      - ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍການປິ່ນປົວພະຍາດໄຂ້ຍູງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງອົງການອະ ນາໄມໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.

      - ສ້າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວິເຄາະຫາເຊື້ອທີ່ດື້ຕໍ່ຢາປິ່ນປົວໄຂ້ຍູງ.

      - ລາຍງານຜົນກ່ຽວກັບສະພາບການດື້ຢາຂອງເຊື້ອໄຂ້ຍູງ

  • ຂັ້ນແຂວງ:

      - ເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມສະພາບການ ແລະ ເພີ້ມການເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການໃຊ້ຢາ Artesunate Oral monotherapy ໃນກຸ່ມຄົນຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມແຮງງານເຄຶ່ອນຍ້າຍ, ໂຄງການສຳປະທານຕ່າງໆ....ເພື່ອວາງມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ.

      - ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານຢາໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ

      - ເຝົ້າລະວັງ ແລະ ເກັບຕົວຢ່າງຢາເພື່ອກວດກາວິໄຈຄຸນນະພາບ

      - ປັບປຸງຫ້ອງວິໄຈມິນິແລັບທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.

 3.3. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ

     - ມີລະບົບການລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງເຫດການໃນການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ການຄ້າຂາຍຢາປອມ, ຢາເຖື່ອນ ທີ່ນໍາເຂົ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

     - ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາ ໃນຂອດຈໍລະຈອນເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ.

     - ປະຕິບັດການນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່.

3.4. ເຈົ້າໜ້າທີ່ ພາສີ

       - ມີລະບົບການລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງເຫດການໃນການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ການຄ້າຂາຍຢາປອມ, ຢາເຖື່ອນ ທີ່ນໍາເຂົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

       - ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ  ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາໃນຂອດຈໍລະຈອນໂດຍສະເພາະຢູ່ດ່ານນໍາເຂົ້າ ກວດກາສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາຫານ ແລະ ຢາ.

3.5. ເຈົ້າໜ້າທີ່ການຄ້າ

      - ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຫຼື ຮັບການລາຍງານ ແລະ ແຈ້ງເຫດການໃນການເຄື່ອນໄຫວຕໍໍ່ການຄ້າຂາຍຢາປອມ, ຢາເຖື່ອນ ທີ່ນໍາເຂົ້າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານການຄ້າຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດໃຫ້ດໍາເນີນຢ່າງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ (ຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ)

      - ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາໃນຂອດຈໍລະຈອນເມື່ອມີຄວາມຈໍາເປັນ.

3.6. ພາກສ່ວນທຸລະກິດດ້ານຢາ

     -  ເປັນເຈົ້າການໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍຢາໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກວາງອອກ.

     - ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນເວລາລົງຕິດຕາມກວດກາການຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍຢາ.

3.7.        ພາກສ່ວນຊຸມຊົນ

-   ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກວິທີໃນເມື່ອສົງໃສຕິດເຊື້ອໄຂ້ຍູງ

-   ຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາຊະຊາຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການສັ່ງຈາກແພດໝໍ (ໃຊ້ຢາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ)

-   ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າ ອາຫານ ແລະ ຢາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເມື່ອມີປະກົດການ ຫຼື ພົບເຫັນຢາເຖື່ອນ ແລະ ຢາປອມຢູ່ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ.