^ກັບໄປ ເທີງສຸດ

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ປ່ຽນພາສາ

ນັບຈໍານວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

326963
ມື້ນີ້
ມື້ວານນີ້
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ລວມ
506
614
3367
320537
10739
10180
326963

  

  •  ຂໍ້ມຸນເລີ້ມກໍ່ຕັ້ງພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.

       ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາສ້າງຕັ້ງຂື້ນແຕ່ປີ: 1966- 1969, ໂດຍແຍກອອກຈາກພະແນກເສນາຮັກທະຫານແຂວງ,

        ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແຕ່ອາດິດຈົນເຖີງປະຈຸບັນມີດັ່ງນີ້:

      - ທ່ານ: ໄໝ່ປັນ. ອາດິດຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແຕ່ປີ: 1970 – 1971.

      - ທ່ານ: ບຸນມີ ອິນສີມີໄຊ     ອາດິດຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແຕ່ປີ: 1972 – 1976.

      - ທ່ານ: ບົວໄລ ແພງມະນີ    ອາດິດຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແຕ່ປີ: 1977 - 1978.

      - ທ່ານ: ດຣ ບຸນສີງ ພົມມະວົງ    ອາດິດຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ.ແຕ່ປີ: 1979  - 1992.

      - ທ່ານ: ດຣ ອິນທາ ວັນສະຫວັດ  ອາດິດຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ  ແຕ່ປີ: 1993 - 1999.

      - ທ່ານ: ດຣ ພູທອນ ວັງກອນວິໄລ ອາດິດຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແຕ່ປີ: 1999 - 2002. 

      - ທ່ານ: ດຣ ອິນແກ້ວ ພຸດທະວົງ  ອາດິດຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາແຕ່ປີ: 2003 - 2012.   

      - ທ່ານ: ດຣ ຄໍາຈັນ ອິນທອງໄຊ  ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ    ແຕ່ປີ: 2013 - ເຖີງປະຈຸບັນ.

       ປະກອບມີ 9 ຂະແໜງການຄື:

- ຫ້ອງການບໍລິຫານ-ການເງີນ

- ຂະແໜງ ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

- ຂະແໜງ ກວດກາ

- ຂະແໜງ ແຜນການ - ການຮ່ວມມືສາກົນ

- ຂະແໜງ ອານາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ

- ຂະແໜງ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່

- ຂະແໜງ ອາຫານ ແລະ ຢາ

- ຂະແໜງ ປີ່ນປົວ ແລະ ພື້ນຟູໜ້າທີ່ການ

- ຂະແໜງ ໄຂ້ຍຸງ ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້

     -      ຂໍ້ມຸນພະນັກງານພະແນກສາທາ.2014

       ພະນັກງານທັງໝົດພະແນກສາທາໃນປີ 2014 ມີ ທັງໝົດ 489 ຄົນ, ຍີງ 255 ຄົນ ; ຊົນເຜົ່າລາວ 97 ຄົນ, ຍີງ 56 ຄົນ ; ຊົນເຜົ່າໄຕ 118 ຄົນ ຍີງ 77 ຄົນ ; ຊົນເຜົ່າລື້ 63 ຄົນ, ຍີງ 29 ຄົນ; ຊົນເຜົ່າຍວນ 35 ຄົນ, ຍີງ 20 ຄົນ ; ຊົນເຜົ່າກືມມຸ 65  ຄົນ , ຍີງ  34 ຄົນ; ຊົນເຜົ່າລະເມດ 5 ຄົນ ຍີງ 1 ຄົນ; ຊົນເຜົ່າມົ້ງ 16 ຄົນ, ຍີງ 4 ຄົນ  ;ຊົນເຜົ່າອາຄາ 10 ຄົນ , ຍີງ 3 ຄົນ

     - ປະລີນຍາໂທ:  7 ຄົນ, ຍີງ: 1 ຄົນ

     - ຊຽວຊານຂັ້ນ 1 ມີ : 9 ຄົນ, ຍີງ: 3 ຄົນ

     - ລົງເລີກຂະແໜງ 5 ຄົນ, ຍີງ : 2 ຄົນ

     - ປະລີນຍາຕີ : 52 ຄົນ, ຍີງ: 29 ຄົນ

     - ຊັ້ນສຸງ : 23 ຄົນ, ຍີງ: 9 ຄົນ

     - ຊັ້ນກາງ: 224 ຄົນ, ຍີງ: 119 ຄົນ

     - ຊັ້ນຕົ້ນ: 152 ຄົນ, ຍີງ: 96 ຄົນ